Hyllningsvers

Min svärfar, Adolf Levander fyllde 50 år den 24/11-1944.

Göran Svanborg, min kusin, hade det här urklippet från Gotlands Allehanda bland sina samlingar
och det har han sänt till mig.

På sin femtioårsdag fick svärfar den här hyllningsversen. Den är skriven av en svåger till honom, Oscar Pettersson Alstäde i Fröjel, nämndeman och lantbrukare och en hejare på att skriva.

Hans dotter, Åkes kusin Evy Pettersson, hittade ett papper med den här dikten i en låda för några år sedan och gav den till oss.

Till Adolf Levander på 50-årsdagen

1.
I tidens gång, i tiden lopp
läggs dag till dag och år till år
- Snart har man hunnit backens topp
ty tiden fort framgår.
Du, Adolf har nu hunnit dit
i 50-åringarnas skara
och alla årens jäkt och slit
är nu ett minne bara.

2.
Med hälsan god och senig arm
vi tro Du skall fortsätta.
Visst blir man stundom svettig, varm
man mycket skall uträtta -
Jordbrukarns yrke, stundom tungt
men energi hos Dig det fanns.
men är blott sinnet glatt och ungt
går arbetet med glans.

3.
Vid Stenstu här förnöjd Du bor
Du här först såg dagens ljus.
Om några år Du fjärran for
och lämna detta hus.
Amerika stod i Din håg
och där i detta landet
med fästmö Du Dig där försåg
och där knöts kärleksbandet.

4.
Ja allt det där är som sig bör
så ljust och glatt vid starten.
Du sjäv, försiktiger chaufför
reglerade ju farten.
men längtan till Ditt barndomshem
blev säkert Dig för stark.
Du återvände hem igen
till fri och egen mark.

5.
Och dollrarna Du skramlat
här fanns användning för.
Det som du hade samlat
det gick här åt som smör -
Du började att bygga
- Du väl fortsätter än -
Nu kan Ni leva trygga
uti Ert trevna hem.

6.
Fru Ruth, det är en kvinna
med kläm och ruter i
som priset väl bör vinna
i flit och energi.
Och Gusten i sin kammare
de ä en grubbis stor
som väl med pligg och hammare
där sular sina skor.

7.
Ja, nu till sist vi önska Dig
då idag de femtio Du nått
lycka på Din levnadsstig,
framgång i rikligt mått.
Må festen bli för Dig kärt minne
då vänners hyllning Du har fått -
Bibehåll Ditt glada sinne
tills Ditt hår blir grått.

Leve 50-åringen.
0.P.

Svärfar fyllde 50 år samma dag som Gotlandsbåten Hansa torpederades och gick under tidigt på morgonen. och där 84 personer omkom.

Ingen visste inte vad som hänt förrän flera timmar senare - det gick inte att få telegrafisk kontakt med fartyget, det svarade inte. Och efter flera timmar kom spaningarna igång.

Händelsen satte sin prägel på hans årsdagsfirande och alla var samlade framför radion för att följa nyhetssändningarna.